Category: Лидери на мисълта

Три вида маркери за сигурност, които трябва да знаете – лидери на мисълта

Подобно на традиционната сигурност, защитният токен изпълнява същата функция, с изключение на това, че потвърждава собствеността чрез транзакции на блокчейн и също така прави...

Тестът на Хоуи: Фината граница между маркера за сигурност и помощния токен – лидери на мисълта

Неотдавнашният поток от комисии за ценни книжа и борси на свързани с крипто фирми и инвестиции с действия за принудително разказване разказва история, която...

Когато някой актив стане цифрово и неизменяемо доказателство за собственост – лидери на мисълта

Регламент Регулаторният контрол се превърна в постоянна реалност в криптопространството. Това беше станало ясно в началото на 2018 г. Регулаторите от всички краища на...

Our Socials
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner